51 82 77 36 – 026

50 82 77 36 – 026

تعمیر یخچال در خرمدشت کرج

 

تعمیر یخچال در خرمدشت کرج

امروزه یخچال ها نقش بسیار مهمی را در زندگی ما ایفا می کنند . بسیاری از کار های ما را به جلو می برند ، در عرصه محل نگهداری مواد غذایی و… حالا فکر کنید این دستگاه بسیار مهم ناگهان از کار بی افتد و دچار خرابی قطعات دستگاه شود . این عمل می تواند بسیار زیان آور و همچنین پر هزینه باشد .

برای مثال اگر قطعه ای از یخچال دچار خرابی شده است ، پس از مدتی قطعه ای که دچار خرابی شده است ، آن خرابی را نیز به دیگر قطعات می دهد . قطعا هزینه زیادی به پای شما می افتد . پس به محض اینکه احساس کرده اید که یخچال خود سرد نمی کند ، سر و صدا می کند و … سریعا با تعمیر یخچال در کرج تماس بگیرید .

 

تعمیر یخچال در خرمدشت کرج

 

زمانی که دارین این مقاله را مطالعه می کنید ، قطعا شما ساکن خرمدشت هستید که یخچال تان با خرابی نیز رو به رو شده است . می توانید با تعمیر یخچال در خرمدشت کرج تماس بگیرید . پس از صحبت با کارشناسان ، در صورت نیاز گروهی از تکنسین هایی که در آن منطق ساکن می باشند . در سریعترین زمان به منزل شما آمده و یخچال شما را تعمیر می کند .

یکی از ویژگی های سرد کرج ، قرار دادن تکنسین های خود که دارای سابقه ، استعداد و …  تعمیر در یخچال در منزل کرج می باشند . آنها را در تمام نقاط کرج و حومه مستقر کرده تا در صورت مشکل برای هر یک از شما . سریعا بتوانند خود را به منزل شما برسانند .

 

 

 

مشکلاتی که برای یخچال شما پیش می آید که ما برطرف میکنیم

 

 

 

 • روشن نشدن یخچال
 • یخچال به اندازه کافی سرما تولید نمیکند
 • بدنه یخچال برق دارد
 • ایجاد صدای بلند و غیر معمول در یخچال فریزر
 • انجماد در قسمت فریزر یخچال به خوبی شکل نمیگیرد
 • روشنایی داخل یخچال کار نمیکند
 • موتور یخچال بیش از حد داغ میکند
 • آب نشت کردن از یخچال
 • اوپراتور برفک زیادی میزند
 • شنیده شدن صدای چک چک از یخچال

 

تعمیر یخچال در خرمدشت کرج

 

علت صدای زیاد یخچال چیست؟

 

تعمیر یخچال در خرمدشت کرج

 • در صورتی که از یخچال شما صدای زیادی به گوش می‌رسد و یا متوجهصداهایی عجیب در آن شده اید، بهتر است ابتدا به سراغ کمپرسور بروید. بیشتر صداهای یخچال به دلیل آسیب دیدن و یا بروز مشکل در کمپرسوراتفاق می‌افتد. ممکن است کمپرسور یکسره شده باشد. این مسئله علاوه برآسیب بر کمپرسور سبب صدای زیاد نیز می‌شود.

  

 • علت صدای یخچال  می‌تواند ناشی از تراز نبودن باشد. شایدیخچال شما تراز نیست. تراز نبودن یخچال سبب بروز صدا در آن شده و همچنین منجر به آسیب رسیدن به دیگر بخش‌ها می‌شود.

 

 • در صورتی که نصب یخچال شما به دست فردی مطمئن و ماهر انجام شود با این مشکل رو به رو نخواهید شد.

 

 • شاید صدا مربوط به بخش یخساز باشد. در صورتی که یخچال شروع بهساختن یخ کند صداهای ضعیفی از آن به گوش می‌رسد که طبیعی است.

 

 

علت صدای زیاد یخچال چیست؟

 

تعمیر یخچال در خرمدشت کرج

 • در صورتی که از یخچال شما صدای زیادی به گوش می‌رسد و یا متوجه صداهایی عجیب در آن شده اید، بهتر است ابتدا به سراغ کمپرسور بروید. بیشتر صداهای یخچال به دلیل آسیب دیدن و یا بروز مشکل در کمپرسور اتفاق می‌افتد. ممکن است کمپرسور یکسره شده باشد. این مسئله علاوه برآسیب بر کمپرسور سبب صدای زیاد نیز می‌شود.

  

 • علت صدای یخچال  می‌تواند ناشی از تراز نبودن باشد. شاید یخچال شما تراز نیست. تراز نبودن یخچال سبب بروز صدا در آن شده و همچنین منجر به آسیب رسیدن به دیگر بخش‌ها می‌شود.

 

 • در صورتی که نصب یخچال شما به دست فردی مطمئن و ماهر انجام شود با این مشکل رو به رو نخواهید شد.

 

 • شاید صدا مربوط به بخش یخساز باشد. در صورتی که یخچال شروع به ساختن یخ کند صداهای ضعیفی از آن به گوش می‌رسد که طبیعی است.

 

تعمیر یخچال در خرمدشت کرج

مطالب مرتبط