51 82 77 36 – 026

50 82 77 36 – 026

چگونه یخچال را جا به جا کنیم؟

چگونه یخچال را جا به جا کنیم؟

چگونه یخچال را جا به جا کنیم؟ چگونه یخچال را جا به جا کنیم؟چگونه یک یخچال را ایمن جابجا کنیم. در جابجایی‌های حرفه‌ای به مشکلاتی که ممکن است هنگام جابجایی لوازم اصلی مانند یخچال و فریزر به وجود بیاید، آشنا هستند. آنها می توانند نشت کنند، کف ها را از بین ببرند و دیوارها را […]