51 82 77 36 – 026

50 82 77 36 – 026

دمای یخچال ال جی در زمستان

دمای یخچال ال جی در زمستان

دمای یخچال ال جی در زمستان دمای یخچال ال جی در زمستان، اگر متوجه شدید که بستنی یا پیتزای یخ زده شما نرم است یا شیر شما در یخچال گرمتر از حد معمول است، لطفاً برای عیب یابی یخچال ال جی خود این دستورالعمل ها زیر را دنبال کنید. بررسی کنید تا ببینید یخچال شما […]