51 82 77 36 – 026

50 82 77 36 – 026

دمای یخچال ال جی در زمستان

دمای یخچال ال جی در زمستان

دمای یخچال ال جی در زمستان اگر متوجه شدید که بستنی یا پیتزای یخ زده شما نرم است یا شیر شما در یخچال گرمتر از حد معمول است، لطفاً برای عیب یابی یخچال ال جی خود این دستورالعمل ها را دنبال کنید دمای یخچال ال جی در زمستان. بررسی کنید تا ببینید یخچال شما روی […]