51 82 77 36 – 026

50 82 77 36 – 026

بهترین یخچال های موجود در بازار ایران

تعمیر یخچال در اختر آباد کرج

بهترین یخچال های موجود در بازار ایران یخچال مهمترین وسیله در هر آشپزخانه ای می باشد.معمولا برای انتخاب آن باید از کیفیت آن مطمئن باشد.چون وقتی خریداری می شود برای مدتی طولاتی خریداری می شود و کسی به تعویض آن زیاد دقت نمی کند.چون برای عمری طولانی آن را تهیه کرده ، با تعمیر یخچال […]