51 82 77 36 – 026

50 82 77 36 – 026

اکثر خرابی های یخچال شب عید

دمای یخچال در عید 1402

اکثر خرابی های یخچال شب عید قرار است امروز با مشکلات مداوم یخچال و راهکار برای حل آن آشنا شویم.تا دیگر نیازی به تعمیر آن نداشته باشیم.اول می خواهم سوالی که ذهن شما را درگیر کرده است پاسخ دهدم. که اکثر خرابی های یخچال شب عید چیست؟ وظیفه تعمیر یخچال در کرج همین است. اواپراتور […]