51 82 77 36 – 026

50 82 77 36 – 026

ارورهای یخچال سامسونگ

دمای یخچال هاردستون در تابستان

ارورهای یخچال سامسونگ ارورهای یخچال سامسونگ امروزه جزو یکی از دغدغه های مردم شده است. ارتقای روز افزون در تکنولوژی و استفاده از هوش مصنوعی در وسیله های مختلف باعث پیچدگی در دستگاه های مختلف شده است. اما امروز قصد داریم تا این پیچیدگی ها را برای شما شرح دهیم .   در مرحله اول […]

دمای یخچال اسنوا در تابستان

دمای یخچال اسنوا در تابستان

دمای یخچال اسنوا در تابستان دمای یخچال اسنوا در تابستان ، هنگامی که فصل تابستان فرا میرسد و دما به اوج خود میرسد ، نگهداری مواد غذایی در یخچال اسنوا نقش بسیار مهمی در حفظ کیفیت آنها ایفا میکند. تنظیم درست دما در تابستان میتواند به شما کمک کند تا از مواد غذایی تازه و […]

دمای یخچال هیمالیا

هیمالیا

دمای یخچال هیمالیا دمای یخچال هیمالیا تنظیمات مربوط به دما بستگی به شرایط محیطی شما و نوع مواد غذایی که نگهداری میکنید دارد. اگر در جای گرمسیری زندگی میکنید باید تنظیمات مخصوص آن دما را انجام دهید.اکثرا فکر میکنند تنظیم دما در همه یخچال ها یکی است ، اما این طور نیست تنظیمات بستگی به […]

رفع ارور یخچال الکترواستیل

رفع اروریخچال الکترواستیل

رفع ارور یخچال الکترواستیل رفع ارور یخچال الکترواستیل : حتما براتون پیش آمده و یا شنیدید که یخچال ارور داده است و به مشکل خورده .حال میخواهیم بدانیم ارور چیست؟ در روند تولید برای بهبود کارایی از یک سری برنامه استفاده میشود اما گاهی این برنامه ها ارور و خطایی را به شما اعلام میکنند […]