51 82 77 36 – 026

50 82 77 36 – 026

یخچال نفتی چگونه کار می کند

به اشتراک بذارید

یخچال نفتی چگونه کار می کند

طرز استفاده از آن:

با تعمیر یخچال در کرج ، یاد میگیرید که آن ها چگونه از آنها استفاده کنید ، اولین سوال این است یخچال های نفتی چگونه کار می کنند ، آنها بدون هیچ محرفی هستند ، و نیرو را مستقیم از شعله نفت میگیرد ، برخلاف یخچال های برقی ، و اساس آن ها برای استفاده دفع و جذب آمونیاک در آب است.

یخچال نفتی چگونه کار می کند.

حال به صورت مرحله به مرحله با یخچال های نفتی آشنا شویم:

این یخچال ها که به یخچال های بی صدا معروف هستند ، و حدود یک قرن است که تولید شده اند

و جزء اولین یخچال ها به حساب می آیند ، و به دلیل این  هییچ اجزاء محرکی ندارد به یخچال بی صدا معروف است.

3 جزء مهم در این یخچال عبارت اند از:

آب ، گازهیدروژن ، آمونیاک

مراحل کار :

ژنراتور:آمونیاک مایع را به گاز آمونیاک تبدیل می کند.

جدا:گاز آمونیاک از آب جدا می شود.

کندانسور:در این مکان گاز آمونیاک متراکم و گرم می شودو باعث می شد ، آمونیاک سرد و مایع شود.

اواپراتور:در این قسمت آمونیاک مایع تبدیل به گاز شده ، و برای سرما به داخل فریزر می رود.

جذب کننده:این مکان آمونیاک را جذب و داخل آب حل می کند.

یخچال نفتی چگونه کار می کند.

  • در دمای مناسب و خوب آمونیاک در آب حل می شود ، ولی نیاید گذاشت که آمونیاک در آب مخلوط شود چون ، اگر به آنها گرما بدهیم به دلیل این که آمونیاک از آب جوشنده تر است بخار می شود.
  • وقتی به بخار تبدیل شد ، در حین راه یه جدا کننده وجود دارد که قطره هایی وجود دارد را از آمونیاک جدا می کند ، داخل محفظه مخلوط آب و آمونیاک است ، بر می گرداند.
  • بعد از این عمل آمونیاک سرد شده است ، و از دما محیط بالا تر است ، و وارد لوله پره دار می شود که در آن گازهیدروزن وجود دارد ، و گرمایی که در محیط یخچال است را جذب کرده ، در نتیجه درون یخچال خنک می شود.
  • و وقتی آمونیاک و هیدروژن با هم مخلوط شدند گتز سردی تولید می کنند که وارد جذب کننده می شود ، و گاز داغ آمونیاک و هیدروژن با آبی که از گاز داغ آمونیاک جدا شده ، مخلوط داده می شود ، در این مرحله که آمونیاک که از هیدروژن حل شوندگی بیشتری دارد با آب حل می شود ، و هیدروژن دوباره به محفظه باز می گردد.
  • و مخلوط آب و آمونیاک دوباره به محفظه بر می گردند ، و با گرما شعله نفت دوباره بخار می شود و چرخه 1 تا 5 دوباره تکرار می شوند.

فهرست مطالب

به اشتراک بذارید

مقاله های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نه + 1 =