51 82 77 36 – 026

50 82 77 36 – 026

چه زمانی یخچال را عوض کنیم؟

چه زمانی یخچال را عوض کنیم؟

چه زمانی یخچال را عوض کنیم؟ 1.پنل پشتی یخچال داغ است چه زمانی یخچال را عوض کنیم؟  چه زمانی یخچال را عوض کنیم؟ پشت یخچال به دلیل موقعیت موتور معمولا گرمتر از کناره ها یا جلوتر است. از طرف دیگر، اگر سطح بیرونی پشتی گرمای زیادی تولید کند، ممکن است موتور خیلی داغ باشد. هر […]

10مشکل رایج یخچال

10مشکل رایج یخچال

10مشکل رایج یخچال 10مشکل رایج یخچال یک یخچال قابل اعتماد می تواند تا 20 سال دوام بیاورد، اما در برخی مواقع، مشکلات مختلفی را تجربه خواهید کرد. هنگام تعویض یخچال به جای تعمیر آن، شهرت برند و کارایی انرژی آن را در نظر بگیرید. یخچال شما بالاترین انرژی گیر در آشپزخانه شماست، این هزینه را […]