51 82 77 36 – 026

50 82 77 36 – 026

چرا یخچال سرد نمی کند ولی فریزر سرد است

چرا یخچال سرد نمی کند ولی فریزر سرد است

چرا یخچال سرد نمی کند ولی فریزر سرد است چرا یخچال سرد نمی کند ولی فریزر سرد است هنگامی که با این مشکل مواجه شدید که چرا یخچال سرد نمی کند ولی فریزر سرد است، اولین قدم برای حل این مشکل بررسی دفترچه راهنمای یخچال است. این مشکل با وجود دلایل مختلفی به وجود می […]

چند نکته مهم درمورد یخچال و فریزر

بایدها و نبایدهای نگهداری مواد غذایی

چند نکته مهم درمورد یخچال و فریزر یخچال به دلیل مهم بودن آن در هر خانه طرقیه مراقبت از آن درست قرار گرفتن و نوع رفتار با آن برای طول عمر آن بسیار مهم است، با رعایت چند نکته مهم درمورد یخچال و فریزر می توانید یخچالی سلامت داشته باشید هم به تعمیر آن کم […]