چرا یخچال سرد نمی کند ولی فریزر سرد است

چرا یخچال سرد نمی کند ولی فریزر سرد است

چرا یخچال سرد نمی کند ولی فریزر سرد است چرا یخچال سرد نمی کند ولی فریزر سرد است هنگامی که با این مشکل مواجه شدید که چرا یخچال سرد نمی کند. ولی فریزر سرد است، اولین قدم برای حل این مشکل برسی دفترچه راهنمای یخچال است. این مشکل با وجود دلایل مختلفی به وجود می […]

چند نکته مهم درمورد یخچال و فریزر

چند نکته مهم درمورد یخچال و فریزر

چند نکته مهم درمورد یخچال و فریزر یخچال به دلیل مهم بودن آن در هر خانه طرقیه مراقبت از آن درست قرار گرفتن و نوع رفتار با آن برای طول عمر آن بسیار مهم است، با رعایت چند نکته مهم درمورد یخچال و فریزر می توانید یخچالی سلامت داشته باشید هم به تعمیر آن کم […]